MUZAKARAH ZAKAT KEBANGSAAN 2018

//MUZAKARAH ZAKAT KEBANGSAAN 2018
Loading Events
  • This event has passed.

TARIKH AKHIR PENDAFTARAN: 15 OKTOBER 2018

TARIKH TUTUP PENGHANTARAN ARTIKEL PENUH : 10 OKTOBER 2018

TENTATIF MUZAKARAH ZAKAT KEBANGSAAN 2018
28 – 29 NOVEMBER 2018 (RABU-KHAMIS)
8.00 PAGI – 5.00 PETANG

TARIKH MASA ACARA
28 NOV 2018 (RABU) 7.30 – 8.30 AM Ketibaan Tetamu Jemputan, Penceramah dan Peserta

Pendaftaran Peserta dan Sarapan Pagi

8.30 – 9.00 AM Pembentangan Jemputan 1 :

Tajuk :

PERANAN SPZN DALAM MEMPERKASAKAN KUTIPAN DAN AGIHAN

Oleh: Y.H. Dato’ Haji Halidan bin  Md. Daud

(Pengurus Besar Kanan, Pusat Kutipan Zakat Pahang)

9.00 – 9.30 AM Pembentangan Jemputan 2

Tajuk :

POTENSI SUMBER BAHARU DALAM KUTIPAN ZAKAT

Oleh : Dr. Wan Rumaizi Wan Husin

(Perunding Syariah, Al-Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad)

 

9.30 – 10.00 AM

Pembentangan Jemputan 3

 

Tajuk :

KAEDAH PENGAPLIKASIAN HUKUM ZAKAT

Antara Karya Klasik & Maslahah Kemodenan

Oleh: Slot PPZ- MAIWP

Ustaz Ahmad Husni Abd Rahman

(Penolong Pengurus Unit Syariah, PPZ MAIWP)

10.00 – 10.30 AM Pembentangan Jemputan 4

 

Tajuk:

PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN

UNDANG-UNDANG ZAKAT:

Cabaran Dan Harapan

Oleh: YBrs. Prof Madya Dr Zaini Nasohah

(Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM)

10.30 – 11.00 AM Rehat dan Minum Pagi
11.00 – 11.30 PM Ucaptama 1 :

 

Tajuk:

PERLANTIKAN AMIL SEBAGAI PENGUAT KUASA ZAKAT:

Isu Dan Cabaran

Oleh: YBrs. Prof. Madya Dr. Azman bin Ab Rahman

(Pensyarah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, USIM)

11.30 – 12.00 PM Ucaptama 2:

Tajuk :

KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL AMIL DALAM

MENERAJUI KEBERKESANAN ORGANISASI ZAKAT

Oleh:

Tuan Haji Ahmad Shukri Yusoff

Ketua Pegawai Eksekutif PPZ-MAIWP

12.00 -12.30 PM Ucaptama 3 :

Tajuk:

PENDEKATAN FATWA DALAM ISU-ISU ZAKAT KONTEMPORARI

Oleh : YBhg. S.S. Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri

(Mufti Wilayah Persekutuan)

 

 

 

 

12.30 – 1.00 PM

Majlis Perasmian

Ucapan Aluan:

Tuan Haji Ahmad Shukri Yusoff

Ketua Pegawai Eksekutif PPZ-MAIWP 

Ucapan Pengarah:

Oleh: YBrs. Prof. Madya Dr. Azman bin Ab Rahman

(Pengarah Muzakarah Zakat Kebangsaan 2018)

Ucapan Perasmian:

Oleh : YBhg Datuk Hj Che Mat Che Ali

Pengerusi PPZ MAIWP

       1.00 – 2.30 PM Makan Tengahari dan Solat Zohor
2.30 – 4.30 PM FORUM: ISU DAN CABARAN KUTIPAN ZAKAT

Ahli Panel 1: Tuan Haji Abdul Hakim Amir bin Osman (PPZ-MAIWP)

Ahli Panel 2: Wakil LHDN

Ahli Panel 3: Prof Dato’ Dr. Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid

(Dekan, Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam, UIAM)

Moderator: Tuan Haji Khairulazhar bin Samsudin

(PPZ-MAIWP)

 5.00 PM Minum Petang dan Bersurai

 

TARIKH MASA ACARA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 NOV 2018

(KHAMIS)

7.00 – 8.30 AM Sarapan Pagi
 

 

 

 

8.30 – 9.00 AM

Pembentangan Jemputan 5:

 

Tajuk :

 

ISU PENGURUSAN ZAKAT DI INSTITUSI PERBANKAN ISLAM:

CABARAN DAN HARAPAN

 

Oleh : Y.Bhg Ustaz Mohd Nazri bin Chik

(Ketua Pegawai Syariah Bank Islam)

 

9.00 – 9.30 AM

Pembentangan Jemputan 6:

 

Tajuk :

 

ISU PENGURUSAN ZAKAT DI KOPERASI:

CABARAN DAN HARAPAN

 

Oleh:

 

Wakil ANGKASA

 

9.30-10.00 AM Pembentangan Jemputan 7:

 

Tajuk:

CUKAI DAN ZAKAT: CABARAN DAN HARAPAN

Oleh:

Dr. Mohd Fairuz Bin A. Razak

Majlis Kerja Tertinggi M.A.T.A.

 

10.00 – 10.30 AM

Rehat dan Minum Pagi
10.30 – 11.15 AM Ucaptama 4:

 

Tajuk :

Isu dan Cabaran serta Harapan Pengurusan Zakat di Malaysia

Oleh:

Dato’ Dr. Mohd. Daud bin Bakar

Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia

11.15-12.00 Ucaptama 5:

 

Tajuk :

Pengurusan Zakat dalam Konteks Malaysia Baharu

Oleh:

AKAN DITENTUKAN

 

12.00 – 1.00 PM FORUM: ISU DAN CABARAN AGIHAN ZAKAT

 

Ahli Panel 1: Baitulmal-Maiwp

Ahli Panel 2: Saiful Bahrin Abd Ghaffar

(Director of National Distribution & Field Shield-CELCOM)

Ahli Panel 3: Prof. Dr. Haji Mujaini bin Tarimin

(Professor UNISEL)

Moderator: PPZ-MAIWP

1.00 – 2.30 PM  

Makan Tengahari dan solat

 

2.30 PM -4.30 PM SESI KHAS PENGAJIAN BERSANAD

BERSAMA

FADHILAT AL-SYAIKH DR FADHL ABDULLAH MURAD

AHLI KESATUAN ULAMA SEDUNIA

4.30 PM -5.00 PM Resolusi dan Bersurai

 

 

FORMAT KERTAS KERJA

 

Kertas kerja hendaklah ditulis dengan berpandukan format berikut:

  • Program :        Microsoft Word
  • Jenis font :        Times New Roman
  • Saiz font :        12
  • Jarak baris :        1.5

 

BAHASA

Artikel hanya dibenarkan dalam Bahasa Melayu sahaja yang mengandungi pendahuluan, perbincangan, penutup dan rujukan sekitar 10 – 15 halaman.

 

TAJUK ARTIKEL

Tajuk artikel perlulah ditaip dengan HURUF BESAR secara keseluruhan (Times New Roman, 12, Bold, Centre).

 

SENARAI PENULIS

Nama Penulis 1i   Nama Penulis 2 (jika ada)ii & Nama Penulis 3 (jika ada)iii  (Times New Roman 10, Unbold, Centre)

 

i (Corresponding author). Jawatan, Institutusi. emel@emel.com (Times New Roman 10, Unbold, Centre)

ii Jawatan, Institutusi. emel@emel.com (Times New Roman 10, Unbold, Centre)

iii Jawatan, Institutusi. emel@emel.com (Times New Roman 10, Unbold, Centre)

 

TAJUK DAN SUB-TAJUK

Tajuk utama dan sub-tajuk perlulah ditaip secara title case (semua perkataan berhuruf kecil kecuali huruf pertama berhuruf besar).

 

RUJUKAN TEKS:

Format Pengarang Tarikh (Author date). Sebagai contoh: (Mohamad, 2016)

 

JADUAL DAN RAJAH

Setiap jadual perlu mempunyai tajuk yang diletakkan di bahagian tengah atas jadual dan bermula dengan perkataan JADUAL dan nombor numerik. Semua carta, graf, lukisan dan ilustrasi dirujuk sebagai rajah. Setiap rajah perlu mempunyai tajuk yang diletakkan di sebelah bawah rajah dan bermula dengan perkataan RAJAH dan nombor numerik.

 

SENARAI RUJUKAN

Buku (Jika ada)

al-Sharanbasiyy, Ramadan cAliyy al-Sayyid. 2002. Ahkam al-Mirath Bayna al-Sharicah Wa al-Qanun. al-Iskandariyyah: Mansha’at al-Macarif.

Mujaini Tarimin. 2012. Zakat al-Mal al-Mustafad: Amalan dan Pengamalan di Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Pungutan Zakat.

 

 

Jurnal (Jika ada)

Mohd Faez Mohd Shah & Noor Naemah Abdul Rahman. 2014. Kepentingan Kaedah Penyelidikan Moden Dalam Fatwa Semasa. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 4. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

 

Internet (Jika ada)

Anak Tak Sah Taraf. http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/anak-tak-sah-taraf (diakses pada 31 November 2012).

 

Temubual (Jika ada)

Dato’ Haji Ismail bin Yahya. Mantan Ketua Hakim Syarie Negeri Terengganu. 21 Oktober 2012.

 

 

 

DAFTAR SEKARANG