GERAN FRGS

BIL

PERKARA / PROJEK PENYELIDIKAN

STATUS

1

Model Baru Negara Islam Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Malaysia (RM60,000.00)

Ketua Penyelidik:

Profesor Dr. Hj. Abdul Samat Musa

Fakulti Syariah dan Undang-Undang / Mantan Pengarah INFAD

 

Sedang berjalan

2

Pembinaan Model Prinsip Maqasid Syariah Dalam Rawatan Perubatan Moden Kes Kritikal (RM80,000.00)

Ketua Penyelidik:

Dr. Ahmad Wifaq Mokhtar

Timbalan Pengarah INFAD

 

3

Garis Panduan dan Piawaian Pengeluaran Fatwa Di Malaysia (RM50,000.00)

Ketua Penyelidik:

Dr. Ahmad Zaki Salleh

Fakulti Syariah dan Undang-Undang

 

 

 Institut Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 8590/8588/8413, Faks: +606-798 8891, Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.