Muzakarah Zakat Kebangsaan 2017

 

 


 

 

FORMAT ABSTRAK & KERTAS KERJA

 

 

TAJUK

Tajuk kertas kerja perlulah ditaip dengan HURUF BESAR secara keseluruhan.

 

SENARAI PENULIS

Nama Penulis 1i  Nama Penulis 2 (jika ada)ii & Nama Penulis 3 (jika ada)iii (Times New Roman 10, Unbold, Centre)

 

i (Corresponding author). Jawatan, Institutusi. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Times New Roman 10, Unbold, Centre)

ii Jawatan, Institutusi. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Times New Roman 10, Unbold, Centre)

iii Jawatan, Institutusi. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Times New Roman 10, Unbold, Centre)

 

ABSTRAK

 

Format abstrak adalah seperti berikut:

1)      Font: Times New Roman, Saiz font: 12, Jarak baris: 1.5

2)      Tidak melebihi 350 patah perkataan

3)      Bahasa pengantar ialah Bahasa Melayu sahaja

4)      Mengandungi:

  • Pengenalan
  • Objektif
  • Metod Kajian
  • Jangkaan Hasil Kajian
  • Implikasi Kajian
  • Kata Kunci (3-5 perkataan)

 

KERTAS KERJA

Format kertas kerja adalah seperti berikut:

1)      Font: Times New Roman, Saiz font: 12, Jarak baris: 1.5

2)      Bahasa pengantar ialah Bahasa Melayu sahaja

3)      Maksimum 10- 15 halaman

4)      Mengandungi:

  • Pendahuluan
  • Perbincangan
  • Penutup
  • Rujukan

 

TAJUK DAN SUB-TAJUK

Tajuk utama dan sub-tajuk perlulah ditaip secara title case (semua perkataan berhuruf kecil kecuali huruf pertama berhuruf besar).

 

RUJUKAN TEKS:

Format Pengarang Tarikh (Author date). Sebagai contoh: (Mohamad, 2016: ms)

 

JADUAL DAN RAJAH

Setiap jadual perlu mempunyai tajuk yang diletakkan di bahagian tengah atas jadual dan bermula dengan perkataan JADUAL dan nombor numerik Arab. Semua carta, graf, lukisan dan ilustrasi dirujuk sebagai rajah. Setiap rajah perlu mempunyai tajuk yang diletakkan di sebelah bawah rajah dan bermula dengan perkataan RAJAH dan nombor numerik Arab.

 

SENARAI RUJUKAN

 

Buku (Jika ada)

al-Sharanbasiyy, Ramadan cAliyy al-Sayyid. 2002. Ahkam al-Mirath Bayna al-Sharicah Wa al-Qanun. al-Iskandariyyah: Mansha’at al-Macarif.

 

Jurnal (Jika ada)

Mohd Faez Mohd Shah & Noor Naemah Abdul Rahman. 2014. Kepentingan Kaedah Penyelidikan Moden Dalam Fatwa Semasa. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 4. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

 

Internet (Jika ada)

Anak Tak Sah Taraf. http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/anak-tak-sah-taraf (diakses pada 31 November 2012).

 

Temubual (Jika ada)

Dato’ Haji Ismail bin Yahya. Mantan Ketua Hakim Syarie Negeri Terengganu. 21 Oktober 2012.

 

 Institut Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 8590/8588/8413, Faks: +606-798 8891, Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.