Muzakarah 2006

Muzakarah series 5
    
Title           :     Using human dead bodies for educational and research purposes   

Presentor    :
    Y. Bhg Prod Dr. Nik Nasri Nik Ismail


                        Dekan Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan, USIM

                        Y. Bhg. S.S Dato' As Sheikh Hj. Nooh Gadut

                        Mufti Johor

24th Nov. 2006


 Muzakarah series 4

Title           :     The status of Digital Al-Quran: A Fiqh Perspective
    
Presentor    :    En. Mushaddad B Hasbullah

                      Pensyarah Kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU), USIM

                      E. Khairul Anuar Muhamad

                      Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS), USIM

10th Mar. 2006

 Institut Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 8590/8588/8413, Faks: +606-798 8891, Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.